Organizatorzy

Towarzystwo „Poligrodzianie” zostało założone w 2004 w celu upowszechnienia wiedzy o ludowej twórczości artystycznej Polaków i innych narodów oraz stwarzania warunków do nawiązania i utrwalenia więzi międzyludzkich.

Prowadzi szeroką działalność edukacyjna (prelekcje i zajęcia taneczne) i koncertową oraz wymianę młodzieży. Realizuje projekty unijne w ramach programu „Action 1” i „Youth In Action”. Wspiera akcje charytatywne oraz prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży z tzw. Środowisk trudnych. Współpracuje z 16 organizacjami w krajach i poza granicą. Jest członkiem European Folk Culture Organization.

Towarzystwo "Poligrodzianie"
ul. Łanowa 18
62-081 Przeźmierowo
Nr KRS 0000222680
Tel/fax: +48 61 814 28 77
Tel kom.: +48 603 775 332
E-mail: poligrodzianie@onet.pl

Sztab organizacyjny:

Marzenna Biegała-Howorska - dyrektor
Magdalena Howorska - szef dzialu promocji i koncertów oraz rzecznik prasowy
Karol Rogacki - szef działu wizualizacji, scenografii , pokazów i wystaw
Michał Howorski - szef działu administracyjno -organizacyjnego
Marek Behnke - szef działu informacyjno-technicznego
Maciej Behnke- szef działu logistyki i pilotów, szef zaopatrzenia

Współorganizator i patronat:

European and Folk Culture Organisation