Edycja 2 - sierpień 2008

Podsumowanie

II edycja Europejskiego Festiwal Sztuki Ludowej obejmowała:

Występy zespołów : Balkan Sevdah, Balaton, Mały Haśnik, Zespół Folklorystyczny z Wiśniowej, kapeli góralskiej Ryszarda Gąski, Małych i Dużych Poligrodzian oraz gawędy krakowskie Mieczysława Czumy, a także seminarium "Karol Szymanowski- inspiracje".

W charakterze partnerów imprezy wystąpili: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Politechnika Poznańska

Patronat medialny objęli nad Festiwalem: Głos Wielkopolski i Gazeta Poznańska, radio Merkury i studenckie radio Afera oraz telewizja regionalna. Uczestnicy z zagranicy zobowiązali się do rozpropagowania idei Festiwalu w prasie regionalnej w swoich krajach

W festiwalu wzięło udział ok. 10 tys. widzów tj.

  • ponad 6000 uczestników, z terenu całej Polski, na dwudniowych imprezach w Szreniawie,
  • ponad 2000 widzów podczas koncertów na terenie gmin wielkopolskich,
  • tłumnie oglądający poznaniacy prezentacje uliczne.

    Materiały do pobrania

  • Program festiwalu
  • Zaproszenie
  • Foto

    Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer